Header Image
พาณิชย์มุกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตและชมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้าฝ้ายตะหลุง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
watermark

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,218