Header Image
สนใจ สมัครด่วน ! #สถานีสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น หลักสูตร #ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล หลักสูตร 4 เดือน #เรียนจบมีงานทำ สมัครได้ที่กองการศึกษา อบจ.มุกดาหาร หรือ ศูนย์ประสานงานร่วมสถานีสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร โทร 065 2428225
watermark

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 46,268