Header Image
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (O2O CEBC) โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (O2O CEBC) โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 19/06/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 141,312